top of page

Přehled našich kurzů

Baletní školu založila před 15ti lety MgA. Ida Fišerová, solistka baletu Národního divadla.

Od té doby prošly taneční průpravou stovky studentů.

Vyučujeme baletní průpravu děti od 4 - 18 let.


Naši žáci mohou v 11 letech nastoupit studium na Taneční konzervatoři, anebo tančit jen tak pro radost a stát se celoživotním milovníkem baletu.
Baletní lekce navštěvují i dospělí frekventanti.

Několik našich žáků úspěšně splnilo přijímací řízení na konzervatoř a někteří již úspěšně absolvovali.

Naši lektoři jsou tanečníci, profesionálové z řad bývalých členů Národního divadla, absolventi Taneční konzervatoře a HAMU v Praze.  Hovoří plynně anglicky, francouzsky i rusky.

Školné

Ariely - 1x60 - 3.000 Kč

Odety - 2x60 - 5.400 Kč

Bajadery - 2x90 - 8.200 Kč

Dospělí - 1x60 - 3.240 Kč

  • sourozenci sleva 10 %

  • Kalkulujeme 19 lekcí 1x týdně nebo 38 lekcí 2x týdně za 5 měsíců

ariely.jpeg

01

Ariely I / 4

3.000 Kč

Lekce je rozdělena  do několika výukových bloků. Dbáme na správné postavení těla, které je podepřeno posilováním na zemi, protahováním končetin. S nejmenšími dětmi používáme pohybový slovník uzpůsobený  jejich věku a připodobňujeme jednotlivé cviky např. k názvům zvířátek. („žirafa, lachtan, kočka, kobra“ atd.). Při rozcvičení na zemi používáme pomůcky např.barevné podložky, protahovácí gumy na posilování, akustická dřívka pro rozvíjení rytmického cítění. Pro předškolní věk dětí volíme hravější formu a posilujeme dynamiku třídy k hlavnímu cíli, aby je cvičení bavilo. Nechybí ani snadné choreografie na dětské písničky a cvičrní s šátky, které děti milují.

02

5.400 Kč

Coppelie II / 7

Stále se jedná o baletní přípravku, kde v treninku převažuje protahování na zemi a dále rozvíjíme pohyb v prostoru pomocí skoků a poskoků po diagonále. Postupně přidáváme i lehčí akrobacii (stojky,mosty,hvězdy), které děti velmi baví. Při zvládnutí správného postavení těla lze přistoupit k vyššímu baletnímu levelu – cvičení u tyče. Z probraných prvků vytváříme pásma kratších choreografií.

coppelie.jpeg
odety.jpeg

03

Odety III / 9

5.400 Kč

 Postupem let se žáci naučí základy cvičení u tyče a na volnosti, vedení paží - port de bras (včetně francouzského pojmenování cviků). Pro potřebné získání ohebnosti stále zařazujeme do treninku vytahování nohou do provazu či posilování partií zad a břicha. V této skupině již lze nastudovat i snadnější verzi nějaké oroginální choreografie z klasického baletního repertoáru. („Louskáček, Šípková Růženka“) . Skladba cvičení dále směřuje k hlavnímu cíli, aby v dalším roce děti byly připravené zahájit techniku na špičkách. Tato disciplína se týká pouze dívek a lze ji zařadit do treninku po desátém roce věku.

04

Bajadery IV / 12+

8.200 Kč

Studenti, kteří vytrvají v kurzech a zařadí se do téro skupiny, mají za sebou již minimálně 5 – 6 let průpravy i více. S jistotou se pohybují po jevišti, mají skvělou ohebnost a vysoké rozsahy, osvojili si koordinaci horních a dolních končetin,  dovedou zatočit některé piruety a zvládají vysoké skoky. Naví c se zařazuje do treninku cvičení na špičkách u tyče i na volnosti. Na žácích této kategorie je většinou postavena skladba představení, které uvádíme vždy na konci školního roku.

bajadery.jpeg
repertoar.jpg

05

Repertoár

5.400 Kč

Scenická praxe je určena k nastudováním etud skoků i na špičkách a drobných solových variací. V této skupině pracujeme více individuálně a výběr studentů vyžaduje již vyšší pokročilost a zvládnutí  technicky náročnějších baletních prvků na volnosti.

06

Balet pro dospělé

3.240 Kč

Tento kurz je určen všem, kteří  se baletu věnovali v dětství, anebo  trenovali jinou sportovně – taneční disciplínu.

Naším krédem není z vás udělat baletní hvězdu, ale třeba se jen vydat po stopách někdejšího dětského snu, anebo jen zkrátka nahlédnout, co ve skutečnosti obnáší zaujmout správně polohu "demi - plié". Věk nerozhoduje, záleží jen na vaší kondici a míře nadšení.

dospeli.jpg
bottom of page